Paket Umrah 12 Hari

Lion Air, Makassar – Jeddah

Makkah: Dar Al-Aiman Khalil

Madinah: Al Sham

Rp23.500.000

Paket Umrah Reguler 12 Hari

Garuda, Makassar – Jeddah

Makkah: Al Burj Sultan

Madinah: Al Salehiyah

Rp25.500.000

Paket Umrah Reguler 12 Hari

Garuda, Makassar – Jeddah

Makkah: Hilton Convention (*5)

Madinah: Rawdah Al Aqeeq (*5)

Rp28.500.000

Paket Umrah Awal Ramadan 15 Hari

Lion Air, Makassar – Jeddah

Makkah: Royal Majestik (7 hari)

Madinah: Mubarak Silver (8 hari)

Rp33.000.000

Paket Ramadan Itikaf 16 Hari

Garuda, Makassar – Jeddah

Makkah: Al Nosour Sahabi

Madinah: Al Sham 1

Rp45.000.000

Paket Full Ramadhan 30 Hari

Garuda, Makassar – Jeddah

Makkah: Al Nosour Sahabi

Madinah: Al Sham 1

Rp55.000.000